Formularz udostępnienia elektronicznego biura obsługi abonenta.
Krok 1 z 4
Numer ewidencyjny
Numer ewidencyjny znajdą państwo na prawym górnym roku każdej faktury w sekcji "nabywca".
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Wszystkich odpowiedzi należy udzielić zgodnie z danymi przekazanymi w momencie podpisania umowy oraz ewentualnego aneksu na przeniesienie instalacji.
Miasto
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Wszystkie części adresu dotyczą tylko i wyłącznie miejsca świadczenia usługi.
Numer umowy
Numer umowy znajduje się w nagłówku każdej umowy.
Adres email
Telefon
  • Dane których abonent nie podał w trakcie podpisywania umowy ani podczas żadnego jej aneksowania należy pozostawić puste.
  • Należy podać maksymalnie jeden z podanych wcześniej numerów telefonów.